'KİMDİR  BU?' TEKNİĞİ

 

                UYGULAMANIN AMACI: 'Kimdir Bu?', sınıfın sosyal yapısını tanıma yönünden kullanışlı bir tekniktir. Öğrencilerin birbirlerini nasıl tanıdıklarını, nasıl değerlendirdiklerini belirlemek amacıyla uygulanır. Ayrıca, çeşitli özellikler yönünden sınıf çoğunluğu tarafından tanınan kişilik özellikleri hakkında ilgili kişinin de bu durumun farkında oluo olmadığı bu uygulama ile belirlenebilir. Hazırlanmasının, uygulanmasının ve değerlendirilmesinin kolay olması bu tekniğe üstünlük kazandırmaktadır.

 

                UYGULAMA ZAMANI: Uygulama zamanı bakımından en önemli şart, sınıf öğrencilerinin birbirlerini yeterince tanımalarına elverecek kadar zaman geçmiş olmasıdır. Özellikle yeni oluşturulan sınıflarda, öğrenciler birbirlerini yeterince tanıyamayacakları için öğretim yılının en başında uygulanması doğru değildir. I.Yarıyıl sonları veya II.Yarıyıl içinde planlanan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Uygulama için bir ders saati yeterlidir.

 

                KİM UYGULAYACAK? Uygulama ve değerlendirme, sınıf rehber öğretmenleri tarafından da yapılabilir. Ancak, okulda veya çevre okullarda bulunan Rehber Öğretmenler ile işbirliği yapılması uygulama ve değerlendirme sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğini artırmaya katkı sağlayacaktır.

 

                NASIL UYGULANIR? Uygulama zamanı önceden planlanır ve öğrencilere duyurulur. Ekte bir örneği bulunan Uygulama Formu aynen veya amaç, ihtiyaçlar ve okulun özel durumuna göre yeniden düzenlenerek öğrenci sayısı kadar çoğaltılır.

                Uygulamaya ilişkin açıklamalar ve gizlilik ilkesi vurgulandıktan sonra, öğrencilerin içtenliği sağlanmaya çalışılır. Öğrencilerden, her bir ifadenin karşısına, o ifade sınıfta en çok kimi anlatıyorsa O kişi veya kişilerin ismini yazmaları istenir. Yazılan isimler birden fazla olabileceği gibi, ikiden fazla olmaması da tavsiye edilir. Eğer herhangi bir cümledeki ifade kişinin kendisini anlatıyorsa, o cümlenin karşısına 'Kendim' diye yazabilecekleri belirtilir. Sınıftaki tüm öğrenciler, bütün soruları cevapladıktan sonra cevap uygulama formları, gizlilik ilkesine uygun bir yöntemle toplanır.

 

                NASIL DEĞERLENDİRİLİR?: Her sınıf için bir 'Değerlendirme Tablosu' hazırlanır. Bu tabloda öğrenci sayısı kadar satır, Uygulama Formundaki soru sayısı kadar da sütun bulunmalıdır.Her satırın başına sıraya uygun olarak, bir öğrenci ismi ve her sütunun başına da Uygulama Formundaki sıraya uygun olarak soru cümlesi vaya soru numarası yazılır.

                Sınıf Rehber Öğretmeni, her bir öğrencinin uygulama formunda verdiği cevapları çeteleme yöntemiye (/) Değerlendirme Tablosuna aktarır.'Kendim' cevabını veren öğrencilerin o özellikleri ile ilgili olan kutuya (/) işaretinden farklı olarak başka bir işaret kullanılarak (örneğin 'k' şeklinde belirterek) bu durumun kolaylıkla görülmesi sağlanır. Bu durum, her bir öğrencinin sınıfın çoğu tarafından belirtilen belirgin özellikleri bakımından kendilerini tanıyıp tanımadıkları konusunda bilgi verecektir.

                Olumlu veya olumsuz özellikler bakımından frekansı fazla olan öğrenciler tabloda kolaylıkla görülecektir. Manidar görülen hususlar varsa Rehberlik Servisine bildirilmelidir.

                Uygulama sonuçları diğer  test ve tekniklerin sonuçlarıyla desteklenirse geçerliği yükselebilir. Örneğin; Gözlem, Kızgın Sandalye, Kime Göre Ben Neyim?, Kişilik Dereceleme Ölçeği vb. uygulama sonuçları bu amaçla kullanılabilir. Ayrıca herhangi bir öğrencinizle ilgili daha net ve detaylı bigi edinmek istiyorsanız yada arkadaşlarının görüş açısına göre bir defa daha değerlendirip; öğrenci hakkında objektif bir değerlendirme yapmak istiyorsanız. Size Göre .........A.Ç.  Kimdir ? şeklinde bir soru listesi düzenleyerek yada  arkadaşınızın özelliklerini, beğendiğiniz, beğenmediğiniz vb. yönlerini yazınız. Şeklinde Anket düzenleyebilirsiniz. Öğrenci ile ilgili olumlu ve olumsuz özellik, alışkanlık,davranış,tutum vb. olumlu ve olumsuz özellikleri eşit sayıda seçerek tüm sınıfa dağıtıp; Size Göre A.Ç. nasıl bir öğrencidir.Uygun olan seçenekleri işaretleyiniz. Şeklinde Yönergesi düzenlenebilir. 


 

ADI  SOYADI         :                                                                                                             TARİH: ........./......../.......

                SINIFI VE NO         :

 

K   İ    M    D    İ    R        B    U    ?

 

                AÇIKLAMA: Kimdir Bu?, Bulunduğunuz sınıf içerisinde nasıl tanındığınızı anlamak için hazırlanmış bir testtir.Aşağıda sınıf arkadaşlarınızı tasvir eden bir çok soru bulacaksınız.Lütfen her soruyu dikkatle okuyun

Her soru sınıf arkadaşlarınızdan kimi tanımlıyorsa, karşısındaki noktalı yere o arkadaşınızın adını ve soyadını (biliyorsanız numarasınıda) okunaklı olarak yazınız. Eğer herhangi bir soru sınıf arkadaşlarınızın hiçbirini veya

sizi tanımlamıyorsa o soruyu boş bırakın. Bir kişinin adını birden fazla yerde kullanabilirsiniz.

                Yazdıklarınızı kimseye göstermeyiniz.Cevaplarınız kesinlikle GİZLİ tutulacaktır. Bu sebeple samimi ve gerçekçi cevaplar veriniz. Teşekkürler.

                                                                                                                                                                                            Rehber Öğretmen

                SORULAR:

1-En çok sevilen kimdir?                                        .......................................................................................................

 

2-Hiç sevilmeyen kimdir?                                       .......................................................................................................

 

3-Her zaman, herkese yardım etmek isteyen kimdir?............................................................................................

 

4-Kimseye yardım etmek istemeyen kimdir            .......................................................................................................

 

5-Daima arkadaşlarıyla birlikte olmaktan hoşlanan kimdir?...............................................................................

 

6-Yalnızlıktan hoşlanan kimdir?                             .......................................................................................................

 

7-Arkadaşlarına daima nazik ve kibar davranan kimdir? ....................................................................................

 

8-Arkadaşlarına daima kaba davranan kimdir? ..................................................................................................

 

9-Daima temiz ve tertipli olan kimdir?   .......................................................................................................

 

10-Temizliğe, tertip ve düzene boş veren kimdir?  ...............................................................................................

 

11-Arkadaşlarının durumunu anlayışla karşılayan kimdir? .................................................................................

 

12-Arkadaşlarının durumu ile alay eden kimdir?  ................................................................................................

 

13-Haksızlığa karşı tepki gösteren kimdir?             .......................................................................................................

 

14-Kendi çıkarlarını herşeyden üstün tutan kimdir? ............................................................................................

 

15-Şakadan, espiriden hoşlanan kimdir?  .......................................................................................................

 

16-Şakayı kaldıramayan, hemen alınan kimdir? ..................................................................................................

 

17-Öğretmenleriyle en iyi iletişimi kurabilen, öğretmenlerinin sevgisini kazanmış olan .....................................

 

18-Öğretmenleriyle en çok çatışan kimdir?            .......................................................................................................

 

19-Sadece kendi eşya ve parasını koruyan kimdir? .............................................................................................

 

20-Okul eşya, araç ve gereçlerini hiç korumayan kimdir? ...................................................................................

 

21-Başkalarıyla iyi geçinen kimdir?                        .......................................................................................................

 

22-Başkalarıyla sık sık münakaşa eden, geçinemeyen kimdir? ...........................................................................

 

23-Sürekli karar vermede güçlük çeken, kararsız kimdir? ...................................................................................

 

24-Başkalarının aleyhine konuşan, dedikoducu kimdir? .....................................................................................

 

25-Çok sinirli aniden parlayan kimdir?   .......................................................................................................

 

26-En çok liderlik özelliği olan kimdir?  .......................................................................................................

 

27-En çok yalan söyleyen kimdir?                         .......................................................................................................

 

28-Sınıfın en özel kişisi kimdir?                              .......................................................................................................

 

 Not: Ayrıca öğrenmek istediğiniz konularla ilgili sorular ekleyerek; soruları artırabilirsiniz.