STRES' E EĞİLİM ÖLÇEĞİ

   MADDE ANALİZİ HESAPLAMA, YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

 Soru Üst Grup Alt Grup Üst Grup Alt Grup Güçlük İndeksi Basit Yön. Vary Güçlük İndeksi Ayırd. İndeksi qj  Vary. Güçlük İndeksi Ayırd. İndeksi  Vary.  SS
 Md.Güv
 
SSj  Md.Güv.  KR-21 
 Maddeleri  
 % 27
% 27 % 50  % 50 p=Na/N  q=1-p p*q  pj=Dü+ Da/27*2 r(jx)= Dü-Da/27 qj=1-pj pj*qj pj=Dü+ Da/N r(jx)=Dü-Da/N:2 pj*qj  SS=√¯ pj*qj rj= rjx*Sj    SS=√¯ pj*qj  rj= rjx*Sj  
 M1                                      
 M2                                      
 M3                                      
 M4                                      
 M5                                      
 M6                                      
 M7                                      
 M8                                      
 M9                                      
 M10                                      
 M11                                      
 M12                                      
 M13                                      
 M14                                      
 M15                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
p   
Sayfalar : 1